Seminarer

Seminar

Link

 

Oppfølging av sykmeldte

- Arbeidsgivers   handlingsrom og ansattes    medvirkning to sider av samme sak

 

 

Program kommer

 

Rollebeskrivelsen

- Grunnlaget for systematisk utvikling og    oppfølging

 

Program kommer