Om NHRS

Norsk HR Service gir alle virksomheter mulighet til å ha sin egen HR Avdeling som sørger for at personalarbeidet utføres profesjonelt og i samsvar med norsk lovgiving og praksis. NHRS jobber aktivt med oppfølging – og utviklingsarbeid, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling, rekruttering og bemanning, kurs og opplæring, samt med gjennomføring av ulike undersøkelser og målinger i og rundt virksomheten. Gjennom et abonnement hos Norsk HR Service kan alle firma – uansett størrelse – få tilgang til tjenester som selv store bedrifter ikke har i eget hus.

Kundene vil oppleve Norsk HR Service som en aktiv og integrert medspiller i bedriften. Personalsjefen fra NHRS vil sørge for at alle statlige pålegg i forhold til bl.a. oppfølging av sykmeldte og utarbeidelse av individuelle utviklingsplaner blir fulgt og håndtert på en korrekt måte, slik at eier eller daglig leder kan konsentrere seg om bedriftens kjernevirksomhet. Den tette og gode dialogen mellom firmaets ledelse og personalsjefen vil også omfatte diskusjoner rundt og tilrettelegging av ulike tiltak.