Kurs og opplæring

Norsk HR Service har et omfattende kurs – og opplæringstilbud. Mange gjennomføres i egen regi; så som Lederkurs, Salgskurs, Kommunikasjonstrening, Medarbeidersamtalen, Den vanskelige samtalen, Mål – og utviklingssamtalen, Småbedriftslederskolen, Situasjonsbestemt Ledelse, m.m. I tillegg gjennomfører vi en rekke opplegg sammen med våre samarbeidspartnere. Eksempler her kan være; Oppfølging av sykmeldte, Effektiv butikkleder, Å lykkes som leder, m.m. Leveres både som åpne og bedriftsinterne kurs.

EGNE:

Kurs

Link

 Situasjonsbestemt Ledelse  (SLII)

Kursprogram

 

MED SAMARBEIDSPARTNERE:

Kurs

Link

Å lykkes som leder

http://infotjenester.no/kurs/a-lykkes-som-leder/

 Oppfølging av sykmeldte i praksis

http://infotjenester.no/kurs/oppfoelging-av-sykmeldte-i-praksis/