Rekruttering og bemanning

Det å ansette gode medarbeidere med riktig kompetanse er en av de viktigste oppgavene å løse for bedriften. Mange virksomheter har opplevd dette som en stor utfordring, og erfart at en feilansettelse kan bli en dyr fornøyelse. I fremtidens stramme arbeidsmarked blir det å gjøre seg attraktiv som arbeidsgiver en sentral oppgave. Det er de bedriftene som klarer å tiltrekke seg de beste medarbeiderne som vil vinne kampen om markedsposisjonene.

 

Gjennomarbeidet og utprøvd rekrutteringsprosess - godkjente test verktøy.