Organisasjonsutvikling

Alle bedrifter og organisasjoner ønsker å levere best mulige resultater, ha tilfredse medarbeidere,  fornøyde kunder og ha evnen til å takle morgendagens krav. For å få til dette må alle ansatte bidra på en positiv måte. Organisasjonen må utvikles i tråd med de overordnede planer og målsetting. Utviklingsprosessen slik NHRS ser det starter med en aktiv strategiprosess. Denne vil legge grunnlaget for fremtidens organisasjon, der tydelige roller og funksjoner beskrives ut fra forhold som aktivitet, ønsket atferd, resultat – og prestasjonskrav, samt en beskrivelse av ønsket kompetanse. Vi ser verdien i at den enkelte medarbeiders kompetanse, egenskaper og ferdigheter benyttes i utvikling av organisasjonen.