NHRS visjon:

NHRS skal skape varige verdier og bedrede resultater for sine kunder gjennom korrekt og systematisk personalarbeid i samarbeid med den enkelte virksomhet.

 

 

NHRS verdier:

 

K - Kundeorientert O - Offensiv P - Pålitelig S - Samhandlende